سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

فن کویل دیواری طرح اسپلیت

فن کویل دیواری

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 250
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 7500
فضای پوشش دهنده ( m ) 19
ابعاد بدنه طول ( mm ) 915 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 210 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 12 
مصرف برق ( w ) 28 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل دیواری

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000
فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5
ابعاد بدنه طول ( mm ) 915 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 210 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 12 
مصرف برق ( w ) 40 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل دیواری

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 400
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 12000
فضای پوشش دهنده ( m ) 30
ابعاد بدنه طول ( mm )  915
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 210 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 12 
مصرف برق ( w ) 44 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل دیواری

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 500
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 15000
فضای پوشش دهنده ( m ) 37.5
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1070 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 316 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 210 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 15 
مصرف برق ( w ) 50 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل دیواری

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000
فضای پوشش دهنده ( m ) 45
ابعاد بدنه طول ( mm ) 915 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm )  210
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 15 
مصرف برق ( w ) 60 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

 

 

 


محصولات تهویه STA – COOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF

  • یک نظر بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.