سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

دسته:مینی چیلر

مشخصات مینی چیلر هوا خنک 2 و 2.5 تن

مینی چیلر 2 تن تراکمی هوا خنک ظرفیت اسمی – تن تبرید ( Ton ) 2 ظرفیت واقعی – تن تبرید ( Ton ) 1.93 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 24000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 6.8 فضای پوشش دهنده ( m ) 75 نوع کمپرسور اسکرال ابعاد بدنه طول […]

بیشتر بخوانید

مشخصات مینی چیلر هوا خنک 7 و 7.5 تن

مینی چیلر 7 تن تراکمی هوا خنک ظرفیت اسمی – تن تبرید ( Ton ) 7 ظرفیت واقعی – تن تبرید ( Ton ) 6.77 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 84000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 23.9 فضای پوشش دهنده ( متر ) 260 نوع کمپرسور اسکرال ابعاد بدنه طول […]

بیشتر بخوانید

مشخصات مینی چیلر هوا خنک 8 و 8.5 تن

مینی چیلر 8 تن تراکمی هوا خنک ظرفیت اسمی – تن تبرید ( Ton ) 8 ظرفیت واقعی – تن تبرید ( Ton ) 7.73 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 96000 ظرفیت سرمایشی – کیلو وات ( Kw ) 27.3 فضای پوشش دهنده ( متر ) 300 نوع کمپرسور اسکرال ابعاد بدنه طول […]

بیشتر بخوانید

فن کویل سقفی زمینی

فن کویل سقفی زمینی ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 250 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 7500 فضای پوشش دهنده ( m ) 19 ابعاد بدنه طول ( mm ) 800  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592  ابعاد پنل طول ( mm […]

بیشتر بخوانید

فن کویل دیواری طرح اسپلیت

فن کویل دیواری ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 250 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 7500 فضای پوشش دهنده ( m ) 19 ابعاد بدنه طول ( mm ) 915  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 210  ابعاد پنل طول ( mm ) […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی یک طرفه طرح جدید

فن کویل کاستی یک طرفه طرح جدید ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000 فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5 ابعاد بدنه طول ( mm )  1054 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 425  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 169  ابعاد پنل […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی چهار طرفه کامپکت

فن کویل کاستی کامپکت 60×60 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000  فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5  ابعاد بدنه طول ( mm ) 575  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 575  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 260  ابعاد پنل طول ( […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفه ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000 فضای پوشش دهنده ( m ) 45 ابعاد بدنه طول ( mm )  840 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 230  ابعاد پنل طول ( […]

بیشتر بخوانید

فن کویل سقفی توکار

فن کویل سقفی توکار  ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 200 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 6000  فضای پوشش دهنده ( m ) 15  ابعاد بدنه طول ( mm ) 770 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240  ابعاد پنل طول ( mm […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی یک طرفه

فن کویل کاستی یک طرفه طرح قدیم ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000 فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5 ابعاد بدنه طول ( mm ) 850  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 400  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 235  ابعاد پنل طول […]

بیشتر بخوانید