سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000
فضای پوشش دهنده ( m ) 45
ابعاد بدنه طول ( mm )  840
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 230 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 29 
مصرف برق ( w ) 125 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 750
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 22500
فضای پوشش دهنده ( m ) 56
ابعاد بدنه طول ( mm ) 840 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 29 
مصرف برق ( w ) 130 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 850
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 25500
فضای پوشش دهنده ( m ) 64
ابعاد بدنه طول ( mm ) 840 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 35 
مصرف برق ( w ) 150 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 950
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 28500
فضای پوشش دهنده ( m ) 71
ابعاد بدنه طول ( mm ) 840 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 35 
مصرف برق ( w ) 155 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 1200
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 36000
فضای پوشش دهنده ( m ) 90
ابعاد بدنه طول ( mm ) 840 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 35 
مصرف برق ( w ) 190 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل کاستی چهار طرفه

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 1500
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 45000
فضای پوشش دهنده ( m ) 112
ابعاد بدنه طول ( mm )  840
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300 
ابعاد پنل طول ( mm ) 950 
ابعاد پنل عرض ( mm ) 950 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) 46 
وزن  ( kg ) 35 
مصرف برق ( w ) 190 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

 

 

 


محصولات تهویه STA – COOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF

  • یک نظر بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.