سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

فن کویل سقفی زمینی

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 250
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 7500
فضای پوشش دهنده ( m ) 19
ابعاد بدنه طول ( mm ) 800 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ
وزن  ( kg ) 22 
مصرف برق ( w ) 29 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000
فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5
ابعاد بدنه طول ( mm )  1000
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ
وزن  ( kg ) 26 
مصرف برق ( w ) 40 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 400
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 12000
فضای پوشش دهنده ( m ) 30
ابعاد بدنه طول ( mm )  1000
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 26 
مصرف برق ( w ) 46 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 500
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 15000
فضای پوشش دهنده ( m ) 37
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1200 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 32 
مصرف برق ( w ) 49 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000
فضای پوشش دهنده ( m ) 45
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1500 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 39 
مصرف برق ( w ) 63 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 800
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 24000
فضای پوشش دهنده ( m ) 60
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1500 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 39 
مصرف برق ( w ) 88 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی زمینی

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 900
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 27000
فضای پوشش دهنده ( m ) 67
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1500 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 225 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 592 
ابعاد پنل طول ( mm )  ــ
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 39 
مصرف برق ( w ) 137 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

 

 

 


محصولات تهویه STA – COOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF

  • یک نظر بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.