سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

فن کویل سقفی توکار

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 200
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 6000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 15 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 770
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 12 
مصرف برق ( w ) 33 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 827 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 13 
مصرف برق ( w ) 53 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 400
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 12000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 30 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 927
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 15 
مصرف برق ( w ) 66 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 500
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 15000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 37.5 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1140 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 19 
مصرف برق ( w ) 87 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 45 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1140 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 19 
مصرف برق ( w )  100
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 800
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 24000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 60 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1440 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 534 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 242 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg )  40
مصرف برق ( w ) 145 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

فن کویل سقفی توکار 

ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 1200
ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 36000 
فضای پوشش دهنده ( m ) 90 
ابعاد بدنه طول ( mm ) 1369 
ابعاد بدنه عرض ( mm ) 612 
ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 342 
ابعاد پنل طول ( mm ) ــ 
ابعاد پنل عرض ( mm ) ــ 
ابعاد پنل ارتفاع ( mm ) ــ 
وزن  ( kg ) 48 
مصرف برق ( w ) 210 
نوع برق ( 1Ph / 3Ph ) تک فاز 
سایز لوله ( inch )  3/4
سایز لوله درین ( inch ) 3/4 
ضمانت ( ماه )  24 
قیمت ( ریال ) 0 

 

 

 

 


محصولات تهویه STA – COOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF

  • یک نظر بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.