سـامـان تـهـویـه آسـیــا

فن کویل مینی چیلر داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

طراحی ساخت قیمت و فروش ساپورت فن کویل داکت اسپلیت چیلر مینی چیلر

 
طراحی ساخت قیمت و فروش ساپورت فن کویل داکت اسپلیت چیلر مینی چیلر
 
 
ساپورت فن کویل های کاستی یک طرفه و فن کویل کاستی چهار طرفه
 
ساپورت چهار پیچ فن کویل کاستی یک طرفه
 
ساپورت چهارپیچ به همراه بازشو فن کویل کاستی یک طرفه
 
ساپورت چهارپیچ به همراه پل و باز شو فن کویل کاستی یک طرفه
 
ساپورت چهار پیچ فن کویل کاستی چهار طرفه
 
ساپورت چهارپیچ به همراه بازشو فن کویل کاستی چهار طرفه
 
ساپورت چهارپیچ به همراه پل و باز شو فن کویل کاستی چهار طرفه
 
 
طراحی ساخت قیمت و فروش ساپورت فن کویل داکت اسپلیت چیلر مینی چیلر
شرح کالا ظرفیت مدل قیمت
فن کویل یک طرفه کاستی 300 Cfm CB-FC1/300C/Lp  
فن کویل یک طرفه کاستی 400 Cfm CB-FC1/400C/Lp  
فن کویل یک طرفه کاستی 600 Cfm CB-FC1/600C/Lp  
       
فن کویل سقفی توکار 200 Cfm CB-FCs/200C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 300 Cfm CB-FCs/300C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 400 Cfm CB-FCs/400C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 500 Cfm CB-FCs/500C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 600 Cfm CB-FCs/600C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 800 Cfm CB-FCs/800C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 1000 Cfm CB-FCs/1000C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 1200 Cfm CB-FCs/1200C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 1500 Cfm CB-FCs/1500C/Lp  
فن کویل سقفی توکار 2000 Cfm CB-FCs/2000C/Lp  
       
فن کویل چهار طرفه   کاستی 600 Cfm CB-FC4/600C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کاستی 750 Cfm CB-FC4/750C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کاستی 850 Cfm CB-FC4/850C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کاستی 950 Cfm CB-FC4/950C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کاستی 1200 Cfm CB-FC4/1200C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کاستی 1500 Cfm CB-FC4/1500C/Lp  
       
فن کویل چهار طرفه   کامپکت 300 Cfm CB-FCc4/300C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کامپکت 400 Cfm CB-FCc4/400C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کامپکت 450 Cfm CB-FCc4/450C/Lp  
فن کویل چهار طرفه   کامپکت 500 Cfm CB-FCc4/500C/Lp  
       
فن کویل سقفی زمینی 150 Cfm CB-FCf/150C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 250 Cfm CB-FCf/250C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 300 Cfm CB-FCf/300C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 400 Cfm CB-FCf/400C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 450 Cfm CB-FCf/450C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 500 Cfm CB-FCf/500C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 600 Cfm CB-FCf/600C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 800 Cfm CB-FCf/800C/Lp  
فن کویل سقفی زمینی 900 Cfm CB-FCf/900C/Lp  
       
فن کویل کانالی 200 Cfm CB-FCh/200C/Hp  
فن کویل کانالی 300 Cfm CB-FCh/300C/Hp  
فن کویل کانالی 400 Cfm CB-FCh/400C/Hp  
فن کویل کانالی 500 Cfm CB-FCh/500C/Hp  
فن کویل کانالی 600 Cfm CB-FCh/600C/Hp  
فن کویل کانالی 800 Cfm CB-FCh/800C/Hp  
فن کویل کانالی 1000 Cfm CB-FCh/1000C/Hp  
فن کویل کانالی 1200 Cfm CB-FCh/1200C/Hp  
فن کویل کانالی 1400 Cfm CB-FCh/1400C/Hp  
       
فن کویل دیواری 250 Cfm CB-FW/250C/Lp  
فن کویل دیواری 300 Cfm CB-FW/300C/Lp  
فن کویل دیواری 400 Cfm CB-FW/400C/Lp  
فن کویل دیواری 500 Cfm CB-FW/500C/Lp  
فن کویل دیواری 600 Cfm CB-FW/600C/Lp
 

 

طراحی ساخت قیمت و فروش ساپورت فن کویل داکت اسپلیت چیلر مینی چیلر
  • یک نظر بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.